بلایای طبیعی از دغدغه های بشر است

مدرس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه وقوع حوادث از مهمترین دغدغه های بشر است، گفت: کسب آمادگی در مقابله با بلایا، یک ضرورت است.

دکتر ریحانه احمدی دهکاء، مدرس دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با شبکه رادیویی سلامت با بیان این مطلب افزود: وقوع حوادث و بلایای طبیعی از مهم ترین دغدغه های بشر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار می آید.
وی در ادامه بیان کرد: طبق آمارهای متتشر شده از سوی سازمان های جهانی، طی ۲۰ سال گذشته بیش از سه میلیون نفر جان خود را در اثر حوادث طبیعی از دست داده اند و زندگی بیش از یک میلیارد نفر متاثر از این وقایع بوده است.
احمدی دهکاء، با بیان اینکه بلایا را به صورت کلی می توان به دو دسته بلایای ناشی از پدیده های طبیعی و وقایع حاصل از دخالت انسان تقسیم بندی کرد، افزود: آمار رخداد بلایا در کشورهای در حال توسعه گواه این مطلب است که درصد عمده ای از اتفاقات، جزء دسته اول است.
وی متذکر شد: کسب آمادگی به منظور مقابله با حوادث و به کارگیری آموخته ها برای حفظ سلامت و نجات جان خود و اطرافیان در لحظات ابتدایی پس از وقوع حادثه، یک ضرورت است.
مدرس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشورمان بیان کرد: با توجه به این که ایران از کشورهای حادثه خیز به شمار می آید، ارتقای آگاهی مردم در مواجهه با بلایای طبیعی حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی ادامه داد: هلال احمر از سازمان های متولی در بحث آموزش امداد و نجات است که می بایست پیش از پرداختن به این مقوله، شیوه آموزش مورد بررسی قرار گیرد.
احمدی دهکاء، افزود: هدف ما بررسی شیوه های مختلف فرهنگسازی در مسیر آموزش امداد و نجات در سطوح مختلف جامعه است.
وی توضیح داد: با توجه به موضوع پیشنهادی، روش مورد استفاده بررسی آمار، ارقام و نتایج آموزش کمک های اولیه طی سال های مختلف و نیز مطالعات و مشاهدات میدانی است.
این مدرس دانشگاه در پایان اظهارداشت: آموزش امداد و نجات از ابزارهای مهم برای مقابله با حوادث است که در این راستا، هماهنگ و همسو کردن آموزش ها و نیز شیوه های فرهنگسازی در جامعه مدنظر قرار دارد.